Wohnout – Durova kovbojka

 

Reklamy
Rubriky: Písničky z tuby | Napsat komentář

Amy Winehouse – Rehab

 

Rubriky: Písničky z tuby | Napsat komentář

O Jeníčkovi a Mařence

(překlad, 15. část)

Pasis kvar semajnoj, kaj Haĉjo ĉiam restis malgrasa; la maljunulino malpacienciĝis kaj ne volis plu atendi:
„Grenjo, Grenjo,“ ŝi kriis, „rapide alportu akvon, morgaŭ mi buĉos Haĉjon, ĉu li estos grasa aŭ ne.“
Ah, kiel ĝemis la malfeliĉa fratineto, kiam ŝi devis porti akvon, kaj kiel fluis la larmoj sur ŝiaj vangoj.
„Dio nia,“ ploris ŝi, „kial la sovaĝaj bestoj ne disŝiris nin en la arbaro! Ni estus mortintaj kune.“
„Fermu la buŝon!“ diris la sorĉistino, „nenio helpos vin.“
En la sekvinta mateno Grenjo devis pendigi kaldronon kun akvo kaj ekbruligi sub ĝi fajron.
„Antaŭe ni bakos panon,“ diris la maljunulino, „mi jam varmegigis la fornon kaj knedis la paston.“

slovíčka:

kaldrono kotel, kotlík
knedi hníst, mísit

Uplynuly čtyři týdny a Jeníček stále zůstával hubený. Stařena ztratila trpělivost a nechtěla už čekat:
„Mařenko, Mařenko“, křičela, „rychle přines vodu, zítra porazím Jeníčka, ať už je tučný nebo ne.“
Ach, jak naříkala nešťastná sestřička, když musela přinést vodu, a jak tekly slzy po jejích lících.
„Můj Bože,“ plakala, „proč nás neroztrhala divoká zvířata v lese! Byli bychom zemřeli spolu.“
„Zavři pusu!“ řekla čarodejnice, „nic vám nepomůže.“
Následující ráno Mařenka musela zavěsit kotlík s vodou a zapálit pod ním oheň.
„Nejdřív upečeme chleba“, řekla stařena, „už jsem zahřála pec a uhnětla těsto.“

Rubriky: Esperantské okénko | Napsat komentář

Šachová hlídka (273)

Na konec ****ŠCH(123)**** jsem doplnil odkazy na Šachové hlídky, kde jsem se zabýval věžovými koncovkami.

Dále jsem shromáždil FENy týkající se věžových koncovek. Zdrojem byl jednak text Richard Biolek st.: Šachové koncovky, který je dostupný na internetu.
Dále jsem přidal něco z Wikipedie.

Některé tyto zdroje bych chtěl využít pro další Šachové hlídky.

(symbol # nemá žádný význam)

biolek:

8/8/8/K7/3p4/8/4k3/R7 w – – (239) bnt
8/1K6/8/8/4p1k1/8/8/R7 w – -(240) bnt
4K3/7R/2pk4/8/8/8/8/8 w – – (241) bnt
8/8/K7/8/5p2/6k1/8/R7 w – -(242) bnt
8/2K5/8/1k6/1p6/8/8/1R6 w – -(243)
8/2K5/8/1k6/1p6/8/8/1R6 b – –
8/8/8/5R2/4K1k1/pp6/8/8 w – -(244)
1R6/8/8/5K2/8/1pp1k3/8/8 b – – (245) cnt
8/6k1/2P5/1P6/8/8/6K1/3r4 b – – (246)
5K2/5P2/7P/8/8/8/7r/6k1 b – – (247)

věž a pěšec proti věži

4K3/4P1k1/8/8/8/8/3r4/5R2 w – – (249)
1r3k2/R7/8/5PK1/8/8/8/8 w – – (250)
5R2/4K2k/8/5P2/8/8/8/r7 b – – (251)
1r3k2/R7/8/5PK1/8/8/8/8 b – – #
5k2/R7/5K2/5P2/8/8/8/5r2 b – – (252) cnt #
2r5/7R/8/8/8/8/1K1p4/3k4 w – – (253) #
2r5/6R1/8/8/8/8/1K1p4/3k4 w – – (253a) #
8/8/5Rp1/8/6k1/8/r5K1/8 w – – (254) bnt #
3k4/2r5/2PK4/3R4/8/8/8/8 w – – (255) #
r7/2R5/5k2/3P4/3K4/8/8/8 w – – (256) bnt #
1r6/3k4/8/1P6/1K6/8/8/2R5 w – – (257) #
1r6/3k4/8/1P6/1K6/8/8/2R5 b – – #
3r4/8/8/5k2/3P4/3K4/8/4R3 w – – (258) (černý) #
3r4/8/4k3/4p3/8/8/2K5/4R3 w – – (259) #
3r4/8/4k3/4p3/8/8/2K5/4R3 b – – (259) #
2K5/2P4R/8/k7/8/8/2r4p/8 w – – (260) #
R7/P7/5k2/2K5/8/8/8/r7 b – – (262) (tarrasch)
R7/P5K1/8/8/5k2/8/8/r7 b – – (263) #
r7/P3K3/8/8/1k6/8/8/R7 w – – (264) #
r7/P3K3/8/8/1k6/8/8/R7 b – – (264) #
R7/6k1/P7/r7/8/8/4K3/8 b – – (265) #

Koncovky s větším počtem pěšců na jednom křídle

8/1r3kp1/5p1p/5K1P/4PPP1/8/R7/8 w – – (266) #
8/6pp/r4pk1/8/1R2P3/5P2/6PP/6K1 b – – (268) #

Koncovky s větším počtem pěšců na obou křídlech

Uplatnění materiální převahy
8/5pk1/r5pp/P7/3R3P/6P1/5PK1/8 w – – (269) #
8/8/p1k2p1r/P2R4/1KP5/8/5P2/8 w – – (270) #
8/2r5/2P4p/3R2p1/5p1k/5P1P/5PK1/8 w – – (271) #
8/4k3/1R3p2/1p6/p4PP1/Pr6/4PK2/8 w – – (272) #

Uplatnění poziční převahy
3k4/R5p1/3P1p2/3K4/1P2P2p/8/4r3/8 w – – (273) #
8/p3r2p/5k2/1R3Pp1/P2K4/7P/8/8 b – – (274) #
4r1k1/p2R2p1/Pp5p/2p5/2P5/5pP1/4PK1P/8 w – – (275) #
8/8/5r2/1pkp1P2/8/3K4/1P6/5R2 w – – (276) #
8/5kpp/p4p2/1p6/2rP1P2/P3K1P1/1R5P/8 b – – (277) #
5k2/p1p4R/1pr5/3p1pP1/P2P1P2/2P2K2/8/8 w – – (278) #
r7/8/p1p1k1pp/R7/1P4KP/P7/6P1/8 w – – (279) #
8/5pk1/8/P1p5/5P2/2r5/1R4K1/8 w – – (280) #
2k5/p5pp/2p5/4P3/2K5/2p1P3/r4PPP/2R5 w – – (281) #

Úspěšná obrana
3r4/5k2/1p1p1Pp1/p5K1/P1PR4/1P6/8/8 b – – (282) #
8/6k1/2R5/p4p2/r6P/5KP1/2P5/8 b – – (283) #
8/4k3/r4pp1/pR6/P4KP1/5P2/8/8 b – – (284) #
3k4/8/p4Rpp/2pP4/4r1P1/7P/5P1K/8 b – – (285) #
R7/5pk1/6p1/P6p/7P/6P1/r4PK1/8 w – – (286) černý udrží remízu #
3r4/7p/Rp4k1/5p2/4p3/2P5/PP3P1P/5K2 b – – (287) #

cvicne
8/4K3/8/3pk3/3R4/8/8/8 w – – (288) #
8/8/8/5k2/8/8/2p1p1p1/2R3K1 w – – (289) #
8/8/8/3P4/2P5/2K1k3/1P6/5r2 b – – (290) #
8/1p6/7p/5p1P/5P2/1p6/6RK/k7 w – – (291) #
8/8/8/2k1K2R/7P/8/8/6r1 w – – (292) #
6k1/1R6/p7/2K2r2/2P5/8/8/8 w – – (293) #
R7/8/P7/5k1p/5P2/5K2/8/r7 b – – (294) #
8/4k3/7R/P4p2/4pK2/8/8/4r3 w – – (295) #
8/8/6k1/1R6/6PP/1p6/1r6/6K1 b – – (296) #
1K6/1P1k4/1P6/8/8/8/2R5/r7 w – – (297) #
8/8/5k2/2R5/3P2p1/2pr2P1/5K2/8 w – – (298) #
2k5/5p1p/2p5/2r5/p2R2P1/5P1P/4K3/8 b – – (299) #
(wiki):
3r4/8/8/6k1/3P4/3K4/8/5R2 w – – pravidlo pěti, bílý vyhraje #
1r6/8/8/4k3/1P6/1K6/8/3R4 w – – remíza (chéron) #
2r5/8/8/5k2/2P5/2K5/8/4R3 w – – (korčnoj) #
8/8/8/2k5/8/4K3/3R1P1r/8 w – – (capablanca) #
2k1K3/4P3/8/8/5r2/8/8/3R4 w – – bránící věž chce zabránit mostu #
1r3k2/R7/5P2/6K1/8/8/8/8 w – – back rank defense nefunguje pro centr./střelc. pěšce#
3K4/3P1k2/8/8/8/8/r7/4R3 b – – málo sloupců pro č. věž #
1r6/3k4/8/8/5P2/5K2/4R3/8 w – – (emms) [zajímavé !] #
8/1r6/7R/8/3k2K1/6P1/8/8 b – – (larsen vs. browne) bílý vyhraje #
8/8/3k4/R7/2p2K2/8/2r5/8 b – – (Pein vs. Ward) (král silnější strany hor. odříznut)#

Subtle differences

8/1r2K3/4P1k1/8/8/8/8/R7 w – – Nikolay Grigoriev, 1937 #
8/4K1k1/4P3/8/8/8/1r6/3R4 b – – Grigoriev, 1937 bílý vyhraje #
8/4K1k1/4P3/8/8/8/r7/3R4 b – – Siegbert Tarrasch, 1906, remíza #

Tarrasch rule

8/5ppk/2R4p/p7/r7/6P1/5P1P/6K1 b – – Mecking vs. Korchnoi, 1974, remíza #
6k1/pR4p1/5p1p/5P2/8/r7/6PP/6K1 w – – Anand vs. Kramnik, 2007, remíza #
R7/8/P4pp1/7p/4k2P/r5P1/4KP2/8 w – – Unzicker vs. Lundin, 1954 #
8/R4p2/P4kp1/7p/7P/4K1P1/r4P2/8 w – – J. Steckner, 2003 #

Exceptions

6r1/8/7K/8/4k2P/2P2R2/8/8 w – – Short vs. Yusupov, 1984 #
8/4rpk1/6pp/1p6/1R6/6P1/5P1P/5K2 b – – Kharlov vs. Morozevich, 1995 #
8/8/8/5pk1/6rp/P4K2/1R6/8 w – – Kramnik vs. Beliavsky, 1993 #
r7/8/4pkp1/7p/P4P1P/6P1/5K2/4R3 w – – Yusupov vs. Timman, 1992 #

Laskerovy schody

2K5/2P4R/k7/8/8/8/2r4p/8 w – – #
7K/5P2/7k/2R5/5r2/8/2p5/8 w – – #

Pachman – šch(248)
8/8/6k1/R7/7P/p5PK/2r5/8 b – – #

šch(260)
8/5kp1/3R4/4KP2/4P3/8/8/r7 w – – #

šch(263)
8/5pkp/5R2/4PKP1/5P2/8/8/6r1 b – – #

Rubriky: Šachová hlídka | Napsat komentář

Marquee Moon – text, překlad

I remember
How the darkness doubled
I recall
Lightning struck itself

I was listening
Listening to the rain
I was hearing
Hearing something else

Life in the hive puckered up my night
A kiss of death, the embrace of life
There I stand neath the „Marquee Moon“
Just waiting

I spoke to a man
Down at the tracks
And I ask him
How he don’t go mad?
He said: „Look here junior, don’t you be so happy
And for Heaven’s sake, don’t you be so sad“

Life in the hive puckered up my night
The kiss of death, the embrace of life
There I stand neath the „Marquee Moon“
Hesitating

Well a Cadillac
It pulled out of the graveyard
Pulled up to me
All they said: get in, get in
Then the Cadillac
It puttered back into the graveyard
Me, I got out again

Life in the hive puckered up my night
The kiss of death, the embrace of life
There I stand neath the „Marquee Moon“
I ain’t waiting, uh-uh

I remember
How the darkness doubled
I recall
Lightning struck itself

I was listening
Listening to the rain
I was hearing
Hearing something else

Text přidala Ble

Text opravil Sigur

Videa přidal Sigur

Pamatuji si
Jak se temnota zdvojnásobila
Vzpomínám si
Jak blesk udeřil sám sebe

Byl jsem poslechnout
Poslechnout déšť
Byl jsem vyslechnout
Vyslechnout něco jiného

Život vrásčitý v úlu mé noci
Polibek smrti, objetí života
Tam stojím pod „Plynoucím Měsícem“
Jen čekajíc

Mluvil jsem s mužem
Tam dole na tratích
A já se ho zeptal
Jak se nezbláznit?
Řekl: „Poslyš mladíku, nebuď tak šťastný
A proboha, nebuď tak smutný“

Život vrásčitý v úlu mé noci
Polibek smrti, objetí života
Tam stojím pod „Plynoucím Měsícem“
Váhajíc

No Cadillac
To vytáhl ze hřbitova
Vytáhl mě
A všichni řekli: nasedni, dovnitř
Pak Cadillac
To coural zpátky na hřbitov
Já, dostal se zase ven

Život vrásčitý v úlu mé noci
Polibek smrti, objetí života
Tam stojím pod „Plynoucím Měsícem“
Nečekám, jé-jé

Pamatuji si
Jak se temnota zdvojnásobila
Vzpomínám si
Jak blesk udeřil sám sebe

Byl jsem poslechnout
Poslechnout déšť
Byl jsem vyslechnout
Vyslechnout něco jiného

Překlad přidal Sigur

Rubriky: Písničky z tuby | Napsat komentář

Television – Marquee Moon

Rubriky: Písničky z tuby | Napsat komentář

Esperanto (106)

Do pdf verze Tematických okruhů přidána slovíčka:

člen (spolku) ano
objevit se aperi
shromáždění (valné,zákonodárné) asembleo
slepý blinda
zbytek cetero

verze 0.38  temokruhy38

předchozí verze smazána

ze souboru „doplnit“ zbývá zpracovat 469 slov

Rubriky: Esperantské okénko | Napsat komentář